Visie

Emo-Ratio is gericht op echte veranderingen bij mensen en organisaties door te werken aan persoonlijke kracht van mensen.

Na jarenlange ervaring in het ontwikkelen en geven van trainingen en coaching is één ding echter duidelijk geworden, n.l. dat ècht veranderen niet vanzelf gaat.
Dit geldt zowel voor persoonlijke veranderingen als voor verandertrajecten bij organisaties.

Natuurlijk is het van belang om een helder en inspirerend doel te hebben.
“niet wat móet ik doen, maar wat wil ik?”

Het is echter nog veel belangrijker om eerst helder te krijgen wat de vraag is, wat het probleem is.
“waar loop ik / lopen wij steeds tegen aan, wat weerhoudt mij / ons ervan om dit te doorbreken?”

Bij reorganisaties is het van groot belang, om veranderingen zo uit te voeren, dat medewerkers vanaf het begin betrokken zijn en een actieve rol kunnen en willen spelen in dat verandertraject.
En het is goed om te realiseren, dat veel mensen het lastig kunnen vinden om uit hun bekende patroon te gaan, uit hun comfortzone. Dat maakt, dat zowel externe veranderingen die van buitenaf komen, als interne gewenste veranderingen (zoals vaker nee willen zeggen, controle ‘durven’ loslaten of een nieuwe uitdaging aangaan) niet vanzelf gaan.

Emo-Ratio kan vanuit verschillende invalshoeken ondersteuning bieden om uiteindelijk wél zélf de gewenste resultaten te realiseren en is daarbij o.a. geïnspireerd door Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) en Action Learning.