Action Learning

Action Learning is een vorm van managementtrainingen, waarin een groep deelnemers, door bespreking van urgente en belangrijke problemen, van en met elkaar leert. Het ondernemen van acties, onbekende problemen aanpakken, nieuwe paden zoeken, risico’s nemen en experimenten aangaan zijn inherent aan Action Learning.

Action Learning is ‘leren door doen, ervaren, gecombineerd met systematisch reflecteren daarop’. Action Learning heeft als ambitie het leren door individueel- en groepsleren te verbeteren en direct te koppelen aan prestaties op de werkvloer.

Praktijkgericht

De praktijkgerichte leermethode van Action Learning heeft een duidelijk doel voor ogen: medewerkers helpen om ambities en acties te realiseren. Leren door te doen en ervaren, dat is de kern van Action Learning. Door Action Learning bieden we organisaties en hun medewerkers de mogelijkheid zich te ontwikkelen zonder ze uit hun dagelijkse werkzaamheden te halen.

Deelnemers gaan tijdens hun training direct aan de slag met praktijkvraagstukken. Action Learning motiveert om problemen te analyseren, deze te accepteren, creatief nieuwe oplossingen te zoeken, toe te passen en vervolgens op dit proces te reflecteren. Deze methode stimuleert het leerklimaat en verhoogt het probleemoplossend- en lerend vermogen van de organisatie of het team.

Action Learning een pragmatische aanpak

Wil je als leidinggevende, medewerker of professional naast inhoudelijke ontwikkeling ook daadwerkelijk resultaat boeken in je team? Dan is Action Learning de perfecte methode om je team een stap vooruit te helpen. We werken niet met fictieve cases, maar je leert binnen het speelveld van de eigen organisatie.

Bewust leren met Action Learning

Action Learning vraagt wel om een actieve leerhouding. Een open en kritische leerhouding bepaalt voor een belangrijk deel de effectiviteit en het succes van de opleiding of training. We dagen de deelnemers uit om gezamenlijk praktijkvraagstukken op te lossen. Zo worden de programma’s maatwerk en wordt het leerrendement verhoogd.

Doen en leren van elkaars ervaringen is een kernelement bij Action Learning. Open communiceren over problemen, oplossingen, mislukkingen en successen. Zo brengen we de theorie tot leven. Daarnaast stimuleren we de deelnemers om het geleerde direct toe te passen in hun werkomgeving.

Kernelementen Action Learning

Wat zijn nu de kernelementen van Action Learning? In het kort komt het op het volgende neer:

  1. Er wordt geleerd op grond van praktijkvraagstukken en projecten. Het gaat dus niet om case studies, maar om real life cases.
  2. Het leren geschiedt door reflectie op gedane en geplande acties met een klein aantal mensen (max. 8-10), die door middel van bepaalde rollen met elkaar zijn verbonden.
  3. Action Learning richt zich niet alleen op het probleem ( inhoud) maar met veel nadruk juist ook op het groepsproces, het van elkaar leren en individuele ontwikkeling in de samenwerking met anderen. Action Learning gaat uitdrukkelijk uit van de gelijkwaardigheid er is geen hiërarchie!

Regelmatig wordt aandacht besteed aan hoe het doen kan worden versterkt en op een hoger peil kan worden gebracht. Deze aandacht voor het leren-leren onderscheidt Action Learning van het gebruikelijke projectleren, daarbij is het essentieel dat belangrijke en urgente problemen worden opgelost.