Emo-Ratio

Veranderen doe je sámen!

Emo-Ratio maakt organisaties, teams én individuele medewerkers ‘sterker in veranderen’.
Hierbij wordt mede aandacht gegeven aan de verschillende levensfasen, van Young Professional tot Senior Professional.

Een organisatie is krachtig wanneer er een duidelijke, ambitieuze focus is. Om veranderingen met een positief resultaat uit te kunnen voeren is een gezamenlijke inzet van leidinggevenden én medewerkers van groot belang. Resultaat bereik je mét elkaar door altijd gericht te blijven op de oorspronkelijke ‘bedoeling’ ván die verandering. Alleen met betrokken medewerkers kom je waar je naar toe wilt! In onze aanpak zijn NLP en Action Learning krachtige instrumenten om dit proces te initiëren.

Een team Is krachtig, wanneer er verbinding is en er sámen gewerkt wordt aan het gewenste resultaat. Hiervoor is openheid en veiligheid binnen het team essentieel. Emo-Ratio maakt teams sterker door aandacht te geven aan het team én aan het individu. Dan gaat gelden dat 1 + 1 niet twee is, maar drie!

Persoonlijke kracht ontstaat als je gericht bent op wat je écht wilt met je leven en werken. Dan zullen veranderingen optimaal worden gerealiseerd. Persoonlijk veranderen is het doorbreken van eigen, soms hardnekkige, patronen.
Hierbij kunnen gewoontes zo ‘in je systeem’ zitten dat je bijna vergeet dat het ‘aangeleerde’ gewoontes zijn. In onze training en coaching ga je op zoek naar de bron van je eigen gedrag om vandaar uit nieuwe gedrag te kunnen ‘aanleren’.

Emo-Ratio is opgericht in 1997 door Lizelotte Wijn-van der Spek. Met haar kennis en jarenlange ervaring weet zij een stabiele basis te leggen onder elk veranderproces, door professionele aandacht te geven aan belemmeringen en weerstanden. Daarbij kan zij een brug slaan tussen emotie en ratio, zodat de verandering vanuit een positieve motivatie én doelgericht wordt ingezet.
Visie
Lizelotte Wijn
Expertise en ervaring

 

Lizelotte is aangesloten bij de Nederlandse Orde van Beroeps Coaches (NOBCO). Dit betekent dat Emo-Ratio zich houdt aan de Ethische Gedragscode voor Beroepscoaches en het Klachtenreglement van de NOBCO.