Werkgerelateerde coaching

u kunt de wind niet veranderen, 
  u kunt wél leren uw zeilen tijdig bij te zetten en een betere koers te varen!”

Individuele coaching
Diverse omstandigheden in uw werksituatie kunnen uw functioneren beïnvloeden. Er kunnen zich situaties voordoen, waarbij individuele advisering en ondersteuning nodig zijn. Zo vraagt een veranderde situatie op de werkplek over het algemeen om een nieuwe manier van werken. Dit vraagt soms om de nodige aanpassingen, want aangeleerde gewoontes kunnen in de weg zitten. Problemen in de werksfeer kunnen ook nog eens versterkt worden door allerlei perikelen in uw privéleven.

In dit traject staan we stil bij uw functioneren in de werksituatie en bij uw wens én mogelijkheden tot verandering. Door coaching krijgt u een groter zelfinzicht en bewustwording van uw situatie. U leert belemmeringen hanteren en uw persoonlijke kracht effectiever in te zetten.

Deze coaching kan gericht zijn op meerdere doelen, zoals o.a.

  • voorbereiding op of ondersteuning in een nieuwe functie
  • effectief omgaan met reorganisaties en fusies
  • stresshantering
  • het voorkomen van overspannenheid en burn-out
  • het verbeteren van werkwijze in de werksituatie
  • het verbeteren van sociale en communicatieve vaardigheden
  • het versterken van assertief gedrag in de werksituatie
  • het vergroten van zelfvertrouwen en zelfrespect bij onzekerheden en minderwaardigheidsgevoelens
  • het omgaan met faalangst en/of perfectionisme
  • het verhogen van persoonlijke effectiviteit door persoonlijke groei en ontwikkeling

Emo-Ratio heeft ook brede ervaring met Teamcoaching.
Bij deze coaching staat de vraag van de teamleden centraal: zij zijn zélf verantwoordelijk voor het stellen van doelen. Hierdoor zal de betrokkenheid bij de coaching toenemen. Essentieel voor een goed coachingsklimaat is het realiseren van een veilige en open sfeer om in te werken met elkaar.
De coach speelt hierbij een belangrijke rol. Bij de coaching ligt de focus op het teamresultaat en ook op het teamproces: hoe kunnen wij sámen tot een goed resultaat komen?