Workshop Veranderingen & Ik

Schrijf je nu in


datum:   nieuwe datum volgt

Met deze workshop word je
sterker in veranderen
met als ‘verander’- motto: “Ik ben er kláár mee!”  

Deze workshop is voor mensen die willen ontdekken hoe ze krachtiger overeind kunnen blijven  in een verandertraject dat grote impact heeft op hun eigen werkzaamheden en leefomgeving.

Dit thema –  hoe overleef ik een verandering – is zeer actueel in een tijd waarin organisaties volop in beweging zijn om adequaat te kunnen anticiperen op een snel veranderende markt.
En je moet mee, of je wilt of niet. Althans, dat is een gevoel wat wij van velen hebben gehoord.  En je kunt dan ook verander-moe zijn…, gelaten of juist opstandig!

 • “Dit is al de 4e reorganisatie, waar ik mee te maken heb… Ik geloof het allemaal wel, ik kan me wel druk maken, maar na een tijdje draaien ze het toch weer voor een deel terug…”
 • “Voorheen ging ik nog wel naar meetings om mee te denken met het proces…, maar uiteindelijk doen ze toch wat ze al van plan waren!”
 • “Ik heb het helemaal gehad met die veranderingen, zogenaamd een verbetering van onze performance, het is gewoon een ordinaire bezuiniging”
 • “Ach, ik zie wel wat er van komt..”

Wat je tegelijkertijd ervaart is, dat het niet goed voelt om op deze wijze de ontwikkelingen in je werk te beleven. Het kost veel energie en levert niet op wat je zou willen.


Voor wie is deze workshop?

Voor medewerkers,

 • die zich nu niet goed voelen bij het verandertraject op hun werk, die er ‘last’ van hebben.
 • die graag weer energiek met hun werk bezig willen gaan en zaken waar ze zorg om hebben ook positief willen kunnen beïnvloeden.
 • die hun eigen malaisegevoel willen doorbreken door meer inzicht in hun eigen verandergedrag te krijgen en een eerste stap te kunnen gaan zetten om hun energie te gaan gebruiken.
 • die willen weten hóe meer invloed te hebben op zaken die spelen.

De workshop Veranderingen & Ik  
 • gaat over veranderingen in je omgeving én in jezelf
 • gaat erover, dat je veranderingen ook als bedreiging kunt ervaren…
 • geeft inzicht in impact van veranderingen op jezelf
 • laat je leren van eerdere ‘verander’-ervaringen
 • laat zien hoe je grip kunt houden op die externe verandering
 • zorgt ervoor, dat jij in je kracht blijft
 • dat je in balans blijft met jezelf
 • dat je je uitspreekt als iets je dwars zit
 • dat je leert meegaan met een ontwikkeling
  • Door sommige zaken te accepteren
  • Door andere zaken positief te beïnvloeden
  • Door goed met je energie om te leren gaan
  • Door emoties van jezelf én van anderen te leren hanteren
 • maakt dat ‘veranderen’ weer positieve energie gaat geven
 • laat je leren ‘van elkaar’!
Jouw Resultaat

In deze workshop word jij sterker in veranderen, door

 1. Inzicht te krijgen in de wijze waarop jij omgaat met veranderingen. Wat kost je vooral veel energie zonder dat het je wat oplevert?
 2. Meer bewust te zijn van eigen krachten én ‘valkuilen’ in het omgaan met veranderingen.
 3. Te ervaren wat maakt dat jij het lastig vindt om ‘van patroon te veranderen’.
 4. Te leren wat je zélf kunt veranderen om ’overeind te blijven’ in een verandering
  • je echt neerleggen bij zaken, die je toch niet meer kunt terugdraaien.
  • aan de slag gaan met die aspecten van je werk, die nadelige gevolgen ondervinden van die verandering en die je wél kunt  beïnvloeden
  • weten hoe je dit kunt doen met de verschillende stijlen van Invloed.
 5. Weer positieve energie voelen door een nieuwe focus!
Aanpak workshop

In de workshop is deze spreuk leidraad voor het programma:

Accepteer wat je niet kunt veranderen,
verander wat niet acceptabel is,
heb de wijsheid om het juiste onderscheid te kunnen maken!

 • We stemmen het programma altijd af op de specifieke vragen van de deelnemers. Daarom zullen we je ook vragen om voorafgaand aan de workshop een vragenlijst in te vullen.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan het uitwisselen van ervaringen. Leren van elkaar!
 • We maken gebruik van concrete cases van de deelnemers
 • Door je bewust te worden van je eigen ‘veranderwijze krijg je ook inzicht in hoe je je energie effectiever kunt besteden.
Programma

Bij elke workshop wordt op grond van de vraag van de deelnemers het definitieve programma vastgesteld.
De volgende onderdelen kunnen deel uitmaken van de workshop:

 1. Diagnose stellen (huidige situatie):
  • Wat doet een ‘externe’ verandering met jou?
 2. Doel bepalen (gewenste situatie)
  • Wat wil je leren loslaten en wat wil je veranderen? Waar wil jij naartoe?
 3. Wat staat deze gewenste situatie in de weg?
  • Welke hindernissen kom je tegen in je zelf en in je omgeving?
 4. Wat is jouw veranderkracht en wat zijn jouw verander-valkuilen?
  • Welke kwaliteiten helpen jou in een verandering (bv. flexibiliteit) en wat staat je in de weg (bv. je niet uitspreken)?
 5. Hulpmiddelen
  • Hoe: Accepteren van wat niet te veranderen is
  • Hoe: Veranderen wat niet acceptabel is, door invloed te kunnen uitoefenen
  • Hoe: Zélf veranderen (assertiever zijn, patronen leren loslaten, impact van eerdere ervaringen positief ombuigen…(dit onderdeel komt uitgebreid(er) aan de orde bij de 3-daagse training Veranderen & Ik)
Trainers

De training wordt gegeven door Lizelotte Wijn-van der Spek (Emo-Ratio) en Paul van der Velde (Global Edutainment).

Lizelotte
Lizelotte Wijn
Paul
Paul van der Velde

Wij hebben brede ervaring met uiteenlopende trainingstrajecten.
Door aanvullende inzichten vormen we een uniek trainersduo en staan voor:

Integriteit / respect
Empathie
Veiligheid, openheid en durf

Klik op de foto voor meer informatie.

Planning

Datum:            Nieuwe datum volgt,  van 9.30 – 17.00 uur

Locatie:           Wordt nader bepaald

Kosten:           € 375 (inclusief, koffie/thee en lunch)

Deelnemers:    De groepsgrootte is maximaal 12 deelnemers

Schrijf je nu in