NLP

Neuro-Linguïstisch Programmeren 

De principes van NLP zijn afgeleid van het werk van Gregory Bateson en Milton Erickson. NLP biedt verschillende ingangen voor verandering van gevoelens, gedragingen en overtuigingen. Hiermee wordt u effectiever in relatie met uzelf en met anderen. Daarbij wordt de aandacht niet alleen gericht op de taal, maar ook op innerlijke beelden en emoties, non-verbale expressie en de onbewuste wisselwerking tussen mensen. NLP is een verzameling modellen voor het begrijpen en veranderen van de innerlijke ervaring. Communicatie met jezelf en met anderen staat in NLP centraal. NLP heeft wortels in de linguïstiek, de neurologie, de psychologie en de cybernetica. Het combineert bestaande elementen uit deze gebieden tot een nieuw en uniek geheel.

 

Doelen bij NLP zijn o.a.:

  • het gemakkelijker opbouwen van een sfeer van vertrouwen en betrokkenheid
  • effectieve doeldefinitie: haalbare doelen formuleren, toetsbaar en ecologisch verantwoord
  • doelgericht met mensen werken in situaties waar gedrag en motivatie bepalende factoren zijn
  • het observeren van non-verbaal gedrag om inzicht te krijgen in hoe iemand denkt en hoe iemand uw communicatieve boodschappen verwerkt
  • het kunnen herkaderen van situaties (b.v. het glas is halfvol of halfleeg…)
  • het ontdekken van innerlijke vermogens bij anderen en bij zichzelf en die voor een gegeven doel optimaal gebruiken
  • (sneller) kunnen oplossen van interne en externe dilemma’s