Model van logische niveaus

Model van logische niveaus van Bateson en Dilts

Bij veranderingsprocessen hanteert Emo-Ratio het principe van het model van logische niveaus van Bateson en Dilts. Dit model is ook een belangrijke peiler bij Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP). Binnen de coaching is dit model ook leidraad voor de gesprekken.

Dit is een model voor persoonlijke groei en gaat er van uit dat een verandering op verschillende niveaus kan worden ingezet. Hierbij zal een verandering in één laag veranderingen in andere lagen veroorzaken. Des te hoger in het model wordt aangesloten tijdens een veranderingsproces, des te fundamenteler de verandering zal plaatsvinden. De kans op een succesvolle en blijvende verandering neemt daarmee sterk toe. De basis voor het model is het uitgangspunt dat een mens een probleem moet oplossen op het niveau waar het probleem zich bevindt.

Basale vragen bij elk niveau zijn:

Zingeving: Waartoe ben ik hier? Waar wil ik heen? Waar ben ik op uit?
Identiteit: Wie ben ik? Wanneer ben ik wie?
Overtuigingen: Wat vind ik? Wat geloof ik?
Kwaliteiten: Wat kan ik? Wat kan ik (nog) niet?
Gedrag: Wat doe ik? Wat is effectief en wat niet?
Omgeving: Waar ben ik? Waar pas ik? Wat wil ik anders?