Lizelotte Wijn-van der Spek

Senior trainer, coach en adviseur (sinds 1997).

Mijn passie is om mensen en organisaties in staat te stellen om gewenste veranderingen te realiseren, talenten te ontwikkelen én concreet toe te passen in hun eigen leefomgeving.
Hiertoe is het van belang om sámen te onderzoeken welke belemmerende patronen, overtuigingen en onderstromen deze verandering in de weg staan. En om flexibel te zijn en te durven improviseren.

In mijn aanpak combineer ik een brede werk- en levenservaring (zie ook profiel) met een sterk analytisch en empathisch vermogen. Kernwoorden in mijn begeleiding zijn: persoonlijk en betrokken, praktisch, resultaatgericht, onderzoekend, inspirerend, veilig én confronterend.

Organisaties zijn volop in beweging. Reorganisaties, fusies, verandering van visies en aanpak vinden plaats in een tijd waarin de vereiste snelheid van handelen met de verregaande digitalisering lijkt toe te nemen. Daarnaast ervaar ik bij mensen ook de behoefte om zélf te veranderen: vaker nee zeggen, minder perfectionistisch zijn, meer te focussen op wat je zelf wilt etc.
En toch wil dat veranderen dan niet echt lukken…

Vaak hoor ik dat het lastig is om verkregen inzichten en vaardigheden van een training ook écht toe te passen en dat je ‘na 3 weken weer terugvalt in oud gedrag’. Ook is uit onderzoek gebleken dat het gewenste resultaat van een verandertrajecten veelal niet wordt gerealiseerd.

Mijn uitdaging is om datgene te doen wat leidt tot échte, blijvende veranderingen bij mensen en organisaties!

Mensen kunnen méér veranderen dan ze denken!