Brein in beeld

Het benaderen van een veranderproces vanuit de ratio of vanuit emotie is terug te voeren op een verschillende dominantie van de linker- en rechterhersenhelft.
In balans veranderen vraagt om een vloeiende samenwerking tussen beide hersenhelften.

Veel mensen gebruiken grotendeels maar één deel van hun hersenen, de linkerhersenhelft. Logisch en lineair denken, analytisch vermogen en verstandelijke functies huizen in deze hersenhelft. De rechterhersenhelft bevat onze intuïtie, gevoelens, gewaarwordingen en indrukken, evenals het vermogen om creatieve verbanden te leggen en ruimtelijke processen te doorzien. Deze vaak minder gebruikte hersenhelft registreert de informatie die buiten het normale waarnemingsvermogen valt.

Linker hersenhelft

Rechter hersenhelft

Rationeel

Intuïtie

Intellectueel, logisch en lineair denken

Gevoelens, gewaarwordingen

Analytisch

Indrukken

Abstract

Creativiteit
Verstandelijke functies

Ruimtelijk inzicht

Doelgericht

Dromen, fantaseren

‘denkt en theoretiseert…’

‘weet…’

“wat moeten we…”

“wat willen we…”

 

Voor een grotere (persoonlijke) effectiviteit is het van belang om een brug te slaan tussen linker en rechter hersenhelft.

Als mensen in staat zijn tot een vloeiende samenwerking tussen intuïtie, gevoelens én verstandelijke vermogens, dan kan er in lastige situaties gereageerd worden vanuit de juiste balans tussen emotie en ratio. Hierdoor kunnen persoonlijke doelen dichterbij komen. Ons vermogen tot flexibiliteit en verandering wordt in grote mate beïnvloed door de interactieve processen van onze beide hersenhelften.

Een juiste balans tussen beide hersenhelften, tussen emotie en ratio is o.a. zichtbaar in de volgende kwaliteiten:

overtuigingskracht
besluitvaardigheid
stressbestendigheid
zelfvertrouwen
integriteit
tact
zelfsturend vermogen
mensgericht leidinggeven
assertiviteit