Veranderingen & Ik    ………..    Ik & Veranderen

“ik ben er kláár mee” 
 
3-daagse Training              –              Open inschrijvingen
data: nieuwe data volgen binnenkort

Wil jij ook veranderen,
zodat je de verandering aankan?

In deze training ga je aan de slag om effectiever te leren omgaan met externe veranderingen, die impact hebben op je werk en/of privé én met het proces waarbij je zelf interne veranderingen zou willen doorvoeren en wat vooralsnog niet is gelukt.

Externe veranderingen (werk, leefomgeving)
Wat willen anderen van je? wat verwáchten anderen van je?

Organisaties zijn volop in beweging om daarmee adequaat te anticiperen op een snel veranderende markt.  En je moet mee, of je wilt of niet. Althans, dat is een gevoel wat wij van velen hebben gehoord.  En je kunt dan ook verander-moe zijn…, gelaten of juist opstandig!

 • “Dit is al de 4e reorganisatie, waar ik mee te maken heb…(zucht).
 • “Voorheen ging ik nog wel naar meetings om mee te denken met het proces…, maar uiteindelijk doen ze toch wat ze al van plan waren!”
 • “Ik heb het helemaal gehad met die veranderingen, zogenaamd een verbetering van onze performance, het is gewoon een ordinaire bezuiniging”.
 • “Ach, ik zie wel wat er van komt..”
 • “Ik  geloof het allemaal wel, ik kan me wel druk maken, maar na een tijdje draaien ze het toch weer voor een deel terug… ik laat me niet meer gek maken”.

Wat je tegelijkertijd ervaart is, dat het niet goed voelt om op deze wijze de ontwikkelingen in je werk te ervaren. Het kost veel energie en levert niet op wat je zou willen.
En…,
tegelijkertijd is het voor organisaties juist van belang, dat leidinggevenden en medewerkers wél betrokken zijn en blijven bij het verandertraject. Om doelen te realiseren is ‘sámen de kar trekken’ cruciaal.

De training is gericht op het zodanig  omgaan met een veranderproces dat  jij, samen met collega’s, in staat bent om de ‘bedoeling’ van het proces te realiseren.

Interne veranderingen (persoonlijke veranderingen)
Wat wil je zélf?

Maar er is meer aan de hand. Dat je het lastig vindt om mee te gaan met de externe verandering in jouw organisatie of leefomgeving is slechts één kant van het verhaal.  

Want, je kunt het ook lastig vinden om éigen patronen te veranderen. Je weet van je zelf wel, dat je vaker nee zou moeten zeggen, wat minder perfectionistisch zou moeten zijn, of vaker zou moeten doen of zeggen wat je zélf belangrijk vindt, of wilt…
En toch is het heel lastig om dit ook écht te veranderen. Daarbij kunnen slechte gewoontes zo in je systeem zitten dat je bijna vergeet dat het ‘aangeleerde’ gewoontes zijn.

In deze training krijg je meer inzicht in je eigen patronen. Hiermee krijg je ook handvatten om eigen ongewenste patronen blijvend te kunnen doorbreken. Dit kan ook ‘helpend’ zijn om mee  te kunnen gaan in de externe verandering.

Voor wie is deze Training?

Voor medewerkers en leidinggevenden,  

 • die sterker willen worden in omgaan met veranderen en daar concrete tools voor willen krijgen om ook daadwerkelijk zaken anders te gaan doen.
 • die willen stoppen met vechten tegen zaken die je toch niet meer terugdraait en willen leren hun energie te gebruiken voor zaken die wél te veranderen zijn.
 • die willen leren hóe meer invloed te kunnen hebben op zaken die ze willen veranderen.
 • die ook willen leren hoe ze hun eigen gedrag, dat ze altijd al wilden veranderen, echt kunnen omzetten in effectiever gedrag waarmee ze meer recht gaan doen aan zichzelf.
Jouw Resultaat

In deze training word jij sterker in veranderen.  Concrete resultaten zijn

 1. Zicht op eigen veranderstijl.
 2. Bewustwording van kwaliteiten, valkuilen en helpende, nog te ontwikkelen kwaliteiten.
 3. Kunnen accepteren, wat is zoals het is.
 4. Kunnen beïnvloeden wat niet acceptabel is.
  – Uitwerking van eigen cases.
  – Invloedsstijlen kunnen toepassen + bijbehorende gespreksvaardigheden.
 5. Eigen doelen helder.
  – Wie wil je zijn?
  – Waar wil je naartoe?
 6. Zicht op bron van eigen hardnekkig gedrag en deze kunnen her-kaderen.
 7. Door nieuw gedrag eigen doelen en wensen realiseren.
Aanpak Training

Wat betekent dit  voor jou?

Deze training

 • Gaat over veranderingen in je omgeving én in jezelf.
 • Gaat erover, dat je veranderingen ook als bedreiging kunt ervaren…
 • Geeft inzicht in impact van veranderingen op jezelf.
 • Laat je leren van eerdere ‘verander’-ervaringen.
 • Laat zien hoe je grip kunt houden op die externe verandering.
 • Zorgt ervoor, dat jij in je kracht blijft.
 • Dat je in balans blijft met jezelf.
 • Dat je je uitspreekt als iets je dwars zit.
 • Dat je leert meegaan met een ontwikkeling.
  • Door sommige zaken te accepteren.
  • Door andere zaken positief te kunnen beïnvloeden.
  • Door goed met je energie om te leren gaan.
  • Door emoties van jezelf én van anderen te leren hanteren.
 • En maakt dat ‘veranderen’ weer positieve energie gaat geven!

Werkwijze

 • We stemmen het programma altijd af op de specifieke vragen van de deelnemers. Daartoe zullen we je vragen om voorafgaand aan de workshop een vragenlijst in te vullen.
 • Er wordt veel aandacht besteed aan het uitwisselen van ervaringen. Leren van elkaar!
 • We maken gebruik van concrete cases van de deelnemers.
 • Door je bewust te worden van je eigen ‘veranderwijze’ krijg je ook inzicht in hoe je je energie effectiever kunt besteden.
 • Om borging in de praktijk te stimuleren vindt dag 3 plaats na 6 weken.
 • Deelnemers mogen gebruik maken van één sessie persoonlijke coaching.
 • Er is een online leeromgeving om ervaringen te delen en elkaar te ondersteunen.
Programma

In de training zijn deze spreuken leidraad voor het programma:

Accepteer wat je niet kunt veranderen,
verander wat niet acceptabel is,
heb de wijsheid om het juiste onderscheid te kunnen maken!

en

Als je doet wat je altijd deed, krijg je wat je altijd kreeg…!

Dag 1.  Externe veranderingen (zie ook workshop Veranderingen & Ik)

 1. Diagnose stellen (huidige situatie):
  • Wat doet een ‘externe’ verandering met jou?
  • Hoe ga jij om met een verandering?
  • Waar zit jouw weerstand?
  • Waar zit jouw energielek?
  • Wat doe je op zo’n moment?
  • reageer jij met boosheid, opstandigheid en weerstand, of met gelatenheid en erin berusten…..?
 2. Doel bepalen (gewenste situatie)
  • Wat zal je ‘moeten accepteren?
  • Wat wil je veranderen in de externe situatie en in welke richting?
  • Hoe wil je zélf veranderen?
  • Waar wil je naartoe?
 3. Wat staat deze gewenste situatie in de weg?
  • Welke hindernissen kom je tegen?
  • In jezelf? In je omgeving?
 4. Wat is jouw veranderkracht en wat zijn jouw verander-valkuilen?
  • Welke persoonlijke kwaliteiten / eigenschappen zijn je behulpzaam in een verandering?
  • Wat zou je willen veranderen? Wat zijn jouw valkuilen?
  • Wat heb jij nodig om weerbaarder / sterker te zijn?
 5. Tools voor
  • Accepteren van sommige veranderaspecten
  • Veranderen door invloed te kunnen uitoefenen
  • Zélf veranderen

Dag 2.                  Intern veranderen – Zélf veranderen

 • Wat wil je aan jezelf veranderen?
 • Wat wil je daarmee bereiken?
 • Welke bron houdt jouw oude gedrag in stand?
 • Ruimte creëren voor nieuw gedrag.
 • Oefenen van nieuw gedrag.

Dag 3.                  Persoonlijke cases onderzoeken en oefenen

 • Terugblik: wat ging goed? Wat kan nog beter? Welke vragen voor deze dag?
 • Welke veranderingen wil je realiseren in jouw werk / leefomgeving?
 • Effectief beïnvloeden met 4 stijlen van invloed
 • Nieuwe aanpak en gedrag oefenen
Trainers

De training wordt gegeven door Lizelotte Wijn-van der Spek (Emo-Ratio) en Paul van der Velde (Global Edutainment).

Lizelotte

Lizelotte Wijn

Paul
Paul van der Velde

Wij hebben samen bijzonder veel ervaring opgedaan met trainingstrajecten in-company alsook onafhankelijk van elkaar. Door de verschillende inzichten, lessen en coachings vormen we een uniek trainersduo.

Wij vinden deze drie variabelen belangrijk om een goede opleiding te geven:
1e Integriteit / respect
2e Empathie
3e Veiligheid, openheid en durf

Klik op de foto voor meer informatie.

Planning en investering

Datum:                 nieuwe data volgen binnenkort, van 9.30 – 17.00 uur

Locatie:                Wordt nader bepaald

Kosten:                € 1125 (inclusief, koffie/thee en lunch)

Inschrijven

Klik op de knop voor de brochure.

Brochure: Veranderen & Ik