In Company

Veranderen mét  resultaat!

Wilt u veranderingen doorvoeren binnen uw organisatie, maar wilt u dat graag op de juiste manier aanpakken?
Heeft u zorg hoe u uw medewerkers méé krijgt in die verandering?
Wilt u weten hoe u kunt realiseren, dat veranderingen ook daadwerkelijk leiden tot het gewenste resultaat?

Hiertoe kunnen wij u ondersteuning bieden bij de start van een verandertraject als ook op het moment, dat u ervaart, dat het traject stagneert.

 

Maatwerk programma, bij de start van een traject
Traject: Wij & Veranderen
‘Sámen veranderen met resultaat’
Voor wie?

Voor organisaties

1.      die zich realiseren dat verandertrajecten gezamenlijke trajecten zijn ( en niet top-down…).

2.      die vanaf de start leidinggevenden én medewerkers bewust willen betrekken bij het traject.

3.      die medewerkers willen meenemen bij het onderzoeken van de vraag / het probleem.

4.      die ondersteuning willen voor de omslag bij medewerkers van weerstand naar veranderbereidheid.

5.      die een maatwerk programma willen krijgen om de uiteindelijke ‘bedoeling’ van de verandering ook écht te kunnen realiseren.

Met als resultaat

1.      Opzet /ondersteuning van plan waarbij een juiste verbinding tussen Bovenstroom en Onderstroom is gerealiseerd.

2.      Medewerkers en leidinggevenden zijn betrokken bij de inrichting van de verandering.

3.      Medewerkers hebben input kunnen leveren over hun zorgpunten.

4.      Deze input is opgepakt, verwerkt  en teruggekoppeld naar medewerkers.

5.      Door optimale betrokkenheid zal de ‘bedoeling’ van de verandering ook worden gerealiseerd.

 

Maatwerk programma, als een verandertraject stagneert
Traject: Wij & Veranderen
‘nieuwe impuls geven aan gewenste resultaat’
Voor wie?

Voor organisaties

1.      die ervaren, dat het verandertraject stagneert.

2.      waarbij weerstand bij medewerkers remmend werkt op de stappen die moeten worden gezet.

3.      die geconfronteerd worden met onderdelen van de verandering die in de praktijk niet werken of anders uitpakken.

4.      die merken dat medewerkers gelaten zijn of opstandig en er niet meer echt voor gaan.

5.      die het traject graag weer op de rit krijgen en daar – op maat – externe ondersteuning bij willen.

Met als resultaat

1.      Knelpunten bij medewerkers en bij opzet veranderingen helder

2.      Medewerkers van weerstand naar veranderbereidheid

3.      Verbinding van Bovenstroom met Onderstroom

4.      Actieve rol van medewerkers

5.      Nieuw plan van aanpak

6.      Positieve impuls voelbaar bij medewerkers én leidinggevenden

 

Wij maken o.a. gebruik van de kracht van Action Learning.
Té vaak worden verandertrajecten top-down ingevoerd in organisaties.
Action Learning is een aanpak waarbij medewerkers juist worden betrokken bij de verandering en uitgenodigd om actief mee te denken aan het onderzoeken van het onderliggende probleem.

Bij het ontwikkelen van een juiste aanpak voor uw organisatie zullen wij ook gebruik maken van onderdelen die naar voren komen in de  workshop en 3-daagse training Veranderingen & Ik, die wij aanbieden in de open lijn.
U kunt in de beschrijving van deze producten ook een goed beeld krijgen van onze visie en werkwijze.

 

Wij gaan graag met U in gesprek over uw vraag.

Wij willen met u inventariseren op welke wijze wij u optimaal kunnen helpen
om een verandertraject tot een goed einde te brengen.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvende oriëntatie!