Persoonlijke coaching

Indien u, in werk of privé, te maken heeft met een probleemsituatie, dan kan dit meer en meer invloed krijgen op uw dagelijkse functioneren. Hierbij kunnen zich eventueel lichamelijke klachten ontwikkelen. Persoonlijke coaching richt zich op een groter zelfinzicht en bewustwording van uw situatie. U krijgt diverse handvatten om grip te krijgen op uw omstandigheden en om nieuwe keuzes te gaan maken. U zult zich dan zowel mentaal als fysiek beter gaan voelen. Hierbij zal ik altijd respect tonen voor uw eigen grenzen en wensen. We kunnen ingaan op uw verleden, maar alleen als u dat wilt. Ik vind het belangrijk een vertrouwensrelatie met u op te bouwen in een open, respectvol traject.

Deze coaching biedt ondersteuning wanneer u

 • ontevreden of ongelukkig bent met uw huidige situatie en al dan niet zicht heeft op achterliggende interne en externe redenen
 • wilt komen tot een nieuwe, gewenste situatie, en deze situatie helder voor ogen heeft, maar soms ook niet…
 • wilt onderzoeken welke dilemma’s en blokkades een rol spelen
 • hieraan wat wilt gaan doen, en hierbij bewust voor persoonlijke coaching kiest.

In uw persoonlijke situatie kan de coaching bijvoorbeeld gericht zijn op:

 • het verhogen van persoonlijke effectiviteit
 • het vergroten van inzicht en grip bij psychosomatische klachten
 • het voorkomen en/of hanteren van overspannenheid en burnout
 • het doorbreken en veranderen van ongewenste gevoelens en gedrag
 • het versterken van zelfvertrouwen en zelfrespect bij onzekerheden
 • het verbeteren van werkwijze en (assertief) gedrag in de werksituatie
 • het verbeteren van persoonlijke communicatie
 • het omgaan met faalangst, perfectionisme