Emotie versus Ratio – een spanningsveld bij veranderingen

“Ik weet (ratio) dat ik vaker nee zou moeten zeggen en toch doe/durf ik het niet (emotie)”
“Ik snap ook wel (ratio), dat onze organisatie die richting op moet, maar ik baal er gewoon van (emotie)”
“Ik zou meer aan anderen over moeten laten (ratio), maar ik doe het gewoon liever zelf (emotie)”

Veranderen moet je écht willen. Niet alleen met je verstand, maar ook met je hart en ziel. Hierbij liggen gevoel en verstand vaak met elkaar in de clinch!
Voor een duurzame verandering is het van belang om te onderzoeken welke belemmeringen (rationeel of emotioneel) het oude gedrag en/of de oude situatie in stand houdt.

Vaak kan een organisatie op rationele gronden goed onderbouwen waarom een verandering noodzakelijk en onafwendbaar is. Ondanks deze overtuigende argumenten kan bij medewerkers of leidinggevenden sprake zijn van weerstand of onzekerheid over de gewenste verandering. Dit heeft vaak ook te maken met de mate waarin medewerkers worden betrokken bij het traject van veranderen.

Emo-Ratio legt een stabiele basis onder elk veranderproces, door professionele aandacht te geven aan belemmeringen en weerstanden. Tegelijkertijd is het van belang om een brug te slaan tussen emotie en ratio, zodat de verandering vanuit een positieve motivatie én doelgericht wordt ingezet.